Project Description

МХЕ „Бочац 2“

Предмет и циљ пројекта

Пројекат / посао је обухватио следеће активности: преглед и овера техничке документације за уградњу опреме, учешће у процесу контроле и пријема опреме, израда конкурсне документације и оцена понуда за Извођача грађевинских радова и формирање уговора, извођење геолошких истражно-пројектантских радова у току изградње, израда Извођачких пројеката, израда наменског софтвера и консултантски послови у вези управљања режимом вода, односно рада ХЕ „Бочац“ и Компензационог базена током изградње МХЕ, учешће у процесу контроле пуштања у рад и контроле перформанси опреме, вршење стручног надзора и израда Пројекта изведеног објекта.

Наручилац

Електропривреда Републике Српске

Делатност

Област

Резултати пројекта

Успешна реализација изградње МХЕ „Бочац 2“ снаге 2 x 4,995 МW и њено пуштање у рад.

Руководилац пројекта

Мирослав Николић

Драган Вукосавић

Драган Даниловић

др Здравко Стојановић

Година почетка посла

Година завршетка посла

Извод из пројекта

Преузимање