Институт „Јарослав Черни“ основан је пре 70 година са циљем да помогне електрификацију бивше Југославије тако што ће учествовати у истраживањима везаним за хидроенергетско коришћење вода и изградњу првих хидроелектрана.

Институт је временом постао савремено пројектантско-консултантско предузеће које своје пословање базира на тржишној економији.

Зато се, поред научних и развојних истраживања, интензивно бавимо и пројектовањем, надзором, консалтингом и инжењерингом у хидроенергетици.

Важно је истаћи да ове делатности дубоко спрежемо са развојним активностима и ослањамо их на резултате истраживања. На тај начин формирамо уникатну методологију и ефикасну организацију, што нам омогућава да формирамо понуду са којом добијамо предност на тржишту.

Резултат је да ми пројектујемо или учествујемо у пројектовању, скоро свих значајније хидроенергетских пројеката који су сада у развоју на територији Србије, Црне Горе и Републике Српске: ХЕ Комарница, ХЕ Дабар, ХЕ Бук Бијела, систем ХЕ на Ибру, систем ХЕ на средњој Дрини, ХЕ Крупа и др.
Управо је изграђена и пуштена у погон ХЕ Бочац 2 на Врбасу у Републици Српској, за коју смо израдили све фазе пројектне документације и код које смо били главни консултант и надзор приликом извођења.

Поред пројеката самих хидроелектрана, радимо и на развоју система за подршку управљању хидроенергијом. Реч је о хардверско-софтверским системима које развијамо већ годинама и због којих је направљена нова кадровска и организациона структура Института. Најзначајнији примери из ове области су: Хидроинформациони система за управљање ХЕ Ђердап 1 и ХЕ Ђердап 2, хидроинформациони системи за сливове: Дрина, Требишњица, Власина, Врбас и др.

Повезани пројекти

2019-01-21T13:32:33+01:00

Хидроинформациони систем ХЕ Ђердап 1

ХИС Ђердап представља организовани скуп података и софтверских компоненти који има за циљ да омогући сазнања о понашању хидроенергетског система у досадашњем периоду експлоатације, варијантним сценаријима управљања у будућности, као и раду у реалном времену и на тај начин пружи платформу за адекватно доношење одлука и спровођење анализа оствареног управљања у односу...

2019-01-21T13:32:44+01:00

Имплементација Хидроинформационог система Власина 2000/0398/2017

Развој и имплементација система ХИС „Власина“ у 2017. год. обухвата проширење аквизиционог сервера, унапређење и рекалибрацију дистрибуираног и семи-дистрибуираног хидролошког модела, унапређење и рекалибрација математичког модела система гравитационог довода, унапређење корисничког портала за подршку управљању системом, планирање даљег развоја осматрачке мреже и...

2019-01-21T13:33:50+01:00

Извођење хидрауличких моделских испитивања одводне ваде машинске зграде додатног четвртог агрегата ХЕ Потпећ

Главни циљеви хидрауличких моделских испитивања одводне ваде четвртог агрегата ХЕ "Потпећ" су: Оцена хидрауличких карактеристика одводне ваде четвртог агрегата, односно хидрауличких губитака у њој; Провера кретања и задржавања наноса у одводној вади четвртог агрегата и реци Лим, као и способност избацивања наноса из одводне ваде;

2019-01-18T09:41:40+01:00

Пружање услуга на изради пројекта за израду система за пречишћавање отпадних вода

Предмет пројекта је израда Идејног решења система за прикупљање, каналисање, пречишћавање и одвођење свих врста отпадних вода које настају на производним и помоћним објектима из система ХЕ Ђердап 1.

2019-01-21T13:40:36+01:00

Пројектантске, истраживачке, консултантске и активности службе стручног надзора током изградње МХЕ „Бочац 2“

Пројекат / посао је обухватио следеће активности: преглед и овера техничке документације за уградњу опреме, учешће у процесу контроле и пријема опреме, израда конкурсне документације и оцена понуда за Извођача грађевинских радова и формирање уговора, извођење геолошких истражно-пројектантских радова у току изградње, израда Извођачких пројеката, израда наменског софтвера и...