Код послова који захтевају веома специфичну експертизу, Институт „Јарослав Черни“, у сарадњи са извођачким предузећима, обавља и инжењеринг услуге, од истраживања и дефинисања решења, преко пројектовања до извођења радова.

Инжењеринг послове обављамо код веома специфичних проблема, који захтевају висок степен координације и код којих је потребно доносити одлуке „у ходу“.

Примери успешног извођења инжењеринг послова Института су: санација и надградња изворишта Медијана у Нишу, санација брана Букуља и Гараши и др.

Такође, у оквиру конзорцијума, учествујемо као стручна подршка у току изградње сложених хидротехничких објеката, као што је, на пример, доводни тунел ХЕ Дабар, ППВ Ужице, ППВ Алексинац, ППВ Вршац, итд.

Повезани пројекти

2019-01-21T13:40:36+01:00

Пројектантске, истраживачке, консултантске и активности службе стручног надзора током изградње МХЕ „Бочац 2“

Пројекат / посао је обухватио следеће активности: преглед и овера техничке документације за уградњу опреме, учешће у процесу контроле и пријема опреме, израда конкурсне документације и оцена понуда за Извођача грађевинских радова и формирање уговора, извођење геолошких истражно-пројектантских радова у току изградње, израда Извођачких пројеката, израда наменског софтвера и...