Историјат

Историјат2019-03-07T09:59:28+01:00

У оквиру Српске академије наука 1947. године основан Хидролошки институт. Исте године је у оквиру савезног Министарства за електропривреду, у насељу Пиносава под Авалом, основана Хидрауличка лабораторија, из које је 1950. године настао Хидроенергетски завод.

Влада Србије 1953. године одлучила је да споји Хидролошки институт и Хидроенергетски завод и тако формира Хидротехнички институт „Инж. Јарослав Черни“ Српске академије наука.

Финална трансформација се дешава 1959. године, када се спајају Хидротехнички институт „Инж. Јарослав Черни“ и Институт за водопривреду НРС и оснива се Институт за водопривреду „Јарослав Черни“.

Стручњаци Института су се у годинама које су уследиле бавили проучавањем вода на територији целе Југославије. Скоро сви најзначајнији хидротехнички објекти и системи на овим просторима су изграђени на основу тих истраживања и уз учешће Института.
Након распада Југославије Институт је морао да се прилагоди новонасталој ситуацији. Постепено се развио као савремено предузеће које своје пословање базира на тржишној економији, са веома широком лепезом деловања: од фундаменталних истраживања и стратешких студија, преко израде пројектне документације, до најразличитијих консултантских услуга у вези са изградњом и одржавањем капиталних водопривредних, енергетских и инфраструктурних објеката.

Поносни смо на своју историју и претходнике!

јун 1988

октобар 1966

август 1964

јун 1962

децембар 1956

новембар 1955

мај 1954

април 1954

април 1953

октобар 1951

мај 1951

мај 1949