Институт „Јарослав Черни“ је водећа научноистраживачка организација у области вода у Републици Србији и једна од најугледнијих таквих организација у региону. Од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије акредитован је као истраживачко-развојни институт у области техничко-технолошких наука.

Институт је место где су врхунска знања људи и достигнућа науке у функцији одрживог коришћења водног потенцијала, очувања вода у пожељним границама квалитета, као и заштите од штетног дејства вода.

У хидротехничке објекте у земљи и свету, које су изградили наши стручњаци, у великој мери су уткани и резултати наших научних истраживања, чији је основни циљ био обезбеђење постављених пројектних услова (функционалност објеката, максимална сигурност, економичност и добро уклапање у окружење).
У претходних 70 година постојања, готово сва развојна и примењена истраживања у области вода у нашој земљи и региону потекла су из Института.

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ је укључен као институција координатор или учесник на неколико пројекта из програма технолошког развоја, интегралних интердисциплинарних истраживања, као и основних истраживања Министарства за просвету, науку и технолошки развој.

Поред пројеката у земљи, стручњаци Института ангажовани су на више међународних пројеката, пре свега усмерених на примењена истраживања на сливу Дунава, али и шире (Јадранско-јонски регион).

Повезани пројекти