Органи управљања у Институту су: Скупштина, Одбор директора и Генерални директор.

Скупштину Института чине власници капитала – државног 4 (четири) и приватног 1 (један).

Одбор директора чини 7 (седам) извршних директора, од којих један врши функцију Генералног директора.

Генерални директор:

Проф. др Дејан Дивац, дипл. инж. грађ.

Извршни директори:

Душан Ђурић, дипл. инж. грађ.

Доц. др Марина Бабић Младеновић, дипл. инж. грађ.

Др Миле Божић, дипл. инж. грађ.

Милан Радовановић, дипл. инж. геол.

Дејан Вучковић, дипл. инж. грађ.

Др Никола Миливојевић, дипл. инж. маш.