Институт „Јарослав Черни“ је водећа научноистраживачка организација у области вода у Републици Србији и једна од најугледнијих таквих организација у региону. Од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије акредитован је као истраживачко-развојни институт у области техничко-технолошких наука.

Различите врсте истраживања у области вода и животне средине једна су од кључних делатности Института „Јарослав Черни“. Неколико лабораторија и бројни стручњаци укључени у ове активности пружају незаменљиву подршку научним, студијским, пројектним, консултантским и другим делатностима Института.

Квалитетно урађење мултидисциплинарне студије из области вода представљају заштитни знак Института „Јарослав Черни“. Знање и искуство наших стручњака омогућавају нам да решавамо веома специфичне проблеме у свим водним областима и гранама: коришћењу вода, заштити вода и заштити од штетног дејства вода.

Институт „Јарослав Черни“ пружа услуге пројектовања хидротехничких објеката и система од идејних решења и идејних пројеката, преко главних и извођачких пројеката, па све до пројеката изведеног стања. Наше дубоко разумевање проблема коришћења вода, заштите вода и заштите од штетног дејства вода омогућава нам да нашим клијентима понудимо оптимална решења у свакој пројектној фази.

Код послова који захтевају веома специфичну експертизу, Институт „Јарослав Черни“, у сарадњи са извођачким предузећима, обавља и инжењеринг услуге, од истраживања и дефинисања решења, преко пројектовања до извођења радова.

Значајна делатност Института „Јарослав Черни“ је консултантска помоћ инвеститорима приликом припреме тендерске документације, ревизије пројектне документације, спровођења процедура и вршења надзора приликом различитих фаза припремних радова, пројектовања и изградње хидротехничких објеката и система. Изузетним познавањем проблема, као и дугогодишњим успешним активностима, изградили смо поверење кључних инвеститора у Србији и региону.