Без обзира да ли воде на земљишту има превише или премало, успешно решавање проблема наводњавања и одводњавања је кључ за одрживу пољопривредну производњу.

Институт „Јарослав Черни“ поседује вишедеценијско искуство у решавању најсложенијих питања везаних за ову област и представља референтну институцију у региону.

Институт „Јарослав Черни“ је извршио стратешка сагледавања за неколико великих области у Србији: Срем, Мачва, Неготинска низија. Поред ових стратешких студија и пројеката, израдили смо и бројну пројектну документацију за развој система за наводњавање у Војводини (Инђија, Сента, Кањижа, и др.), као и у централној Србији (Гроцка, Смедерево, Топола, Свилајнац, Велика Плана, Ваљево, Лесковац и др.).

Експертиза коју поседујемо омогућила нам је ексклузивне уговоре са најзначајнијим инвеститорским конзорцијумима који у овом тренутку улажу у развој наводњавања у Србији: Ал Равафед, Ал Дахра, Абу Даби фонд и Кувајтски фонд за арапски економски развој и др.

Као што је довођење воде усевима кључ за добре приносе, тако је и одвођење вишка воде са земљишта предуслов сваке пољопривредне делатности. Наше богато искуство у раду са системима за одводњавање земљишта, поготову на подручју под успором Ђердапске акумулације, гаранција су квалитета ових услуга.

Повезани пројекти

2019-01-21T13:34:09+01:00

Студија оправданости, Студија процене утицаја на животну средину и израда Идејног и Главног пројекта магистралног канала К-1 и црпне станице Крстур подсистема Нови Кнежевац

Подсистем "Нови Кнежевац" је саставни део регионалног система за снабдевање водом Баната. Лоциран је на самом северу Баната. Систем обухвата бруто површину од око 55 000 ha од чега је 37 000 ha обрадивих површина, а овим пројектом предвиђа се наводњавање 14 700 ha. С обзиром на постојање бројних канала на подсистему који су тренутно у функцији одводњавања, предвиђа се спајање...

2018-12-27T12:36:23+01:00

Главни пројекат система за наводњавање пољопривредног земљишта општине Инђија – Подсистем „Нови Сланкамен“

Техничка документација обрађује објекте за наводњавање подсистема „Нови Сланкамен“, и то основну инфраструктуру за захватање воде (водозахват, пумпна станица, главни цевовод и резервоар) и дистрибутивну цевну мрежу за допремање воде из резервоара до парцела корисника.