Приликом изградње и експлоатације инфрастурктурних објеката долази до значајне интеракције ових објеката и система са водама.

Институт „Јарослав Черни“ спреман је да се суочи са најразличитијим проблемима који могу настати и поседује знање и искуство да их реши на најбољи могући начин.

Наша вишегодишња сарадња са инвеститорима у Србији и региону на овом плану су гаранција високог нивоа услуга.

За потребе развоја путне инфраструктуре у Србији Институт већ дуго година израђује готово све подлоге и пројекте везане за заштиту од вода и решава проблеме интеракције између путева и водотока. Заштита моста код Бешке захтевала је, поред стандардних истраживања, и израду хидрауличког модела.

Најновији пројекат се односи на заштиту Моравског коридора од неповољних утицаја реке Западне Мораве. У зонама прелаза нафтовода и гасовода радимо повремене контроле стања речног дна.

Посебно смо поносни на ефикасно и квалитетно изведена истраживања везана за изградњу гасовода од бугарске до мађарске границе, која су обухватила бројне области: геологију, хидрогеологију, метеорологију, хидрологију, хидраулику површинских вода на местима прелаза, заштиту животне средине и др.

Повезани пројекти