Значајна делатност Института „Јарослав Черни“ је консултантска помоћ инвеститорима приликом припреме тендерске документације, ревизије пројектне документације, спровођења процедура и вршења надзора приликом различитих фаза припремних радова, пројектовања и изградње хидротехничких објеката и система. Изузетним познавањем проблема, као и дугогодишњим успешним активностима, изградили смо поверење кључних инвеститора у Србији и региону.

Кључно предузеће у области енергетике, Електропривреда Србије, са огранцима Хидроелектране Ђердап, Дринско-лимске хидроелектране, Рударски басен Колубара и др. већ дуго година препознаје Институт као важну институцију за обезбеђење што успешнијег и ефикаснијег рада његових система.
Са Електропривредом Републике Српске и њеним предузећима: Хидроелектране на Требишњици, Хидроелектране на Дрини и Хидроелектране на Врбасу изградили смо, такође, изврсне односе и имамо богату сарадњу.

Успешну сарадњу на плану консултантских услуга имамо и са бројним водоводима градова у Србији: Београд, Ниш, Нови Сад, Ужице и др.
Такође, важну улогу имамо и у консултантским пословима везаним за развој наводњавања у Србији.

Повезани пројекти

2018-12-27T12:36:51+01:00

Израда водопривредне дозволе за TE-KO A Костолац

Предмет Стручних мишљења је утврђивање и опис постојећег стања објеката ТЕ-КО А, функционалности и начина рада у односу на коришћење вода, евакуацију отпадних вода и њихов утицај на површинске и подземне воде.