Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ има значајну и континуирану издавачку делатност. Наше стручне књиге, периодика и друге публикације имају велики утицај у стручној и научној јавности.

Поред дела најзначајнијих аутора у овој области, који прате најсавременија достигнућа, објављујемо, у оквиру неколико специјализованих едиција и радове наших угледних тимова као и одабране докторске и магистарске радове у областима које су у нашем домену, а проистекли су из научно-истраживачких активности Института, или из сарадње са другим домаћим и међународним сродним институтцијама.

У издавачку активност Института спада периодика са дугом традицијом, попут редовног годишњег издања „Активности и резултати“, годишње монографије Института која представља зборник најзначајнијих радова сваке године, као и низ специјализованих тематских монографија које мултидисциплинарно обрађују одређене теме попут монографије: „Хидроинформациони системи за управљање хидроенергетским ресурсима у Србији“.

С обзиром да Институт организује и значајне међународне и домаће скупове и конфереције тим поводом објављујемо и тематске зборнике радова (proceedings) који представљају значајан допринос публиковању важних научних радова везаних за одабране теме.

Како би ова материја била доступна међународној стручној и научној јавности наша издања публикујемо на више језика: српском, енглеском, а понекад и на немачком, руском и арапском.