По свему судећи, здрава пијаћа вода је незаменљиви ресурс будућности без које нема живота.

Институт „Јарослав Черни“ доприноси бољој сутрашњици свесрдним радом на планирању и анализи водоводних система, од одрживог захватања на изворишту, преко постројења за прераду воде за пиће и контроле њеног квалитета, па све до дистрибутивне мреже.

Поседујемо дугогодишње искуство у пројектовању постројења за прераду воде за пиће (ППВ) у Србији и надзору током извођења. У данашње време када су потенцијална изворишта све више угрожена, решавање проблема водоснабдевања захтева ангажовање стручних кадрова и давање оптималних техничких решења.
Када је у питању вода за пиће, поседујемо искуство и експертизу за све врсте пројеката: од утврђивања капацитета изворишта подземних вода, анализе квалитета воде и могућности одрживог захватања, преко пројектовања изворишта, постројења за прераду воде за пиће и дистрибутивних система, па све до стратешког планирања и пројектовања сложених регионалних система.

Институт је био или је активно укључен у решавање специфичне проблематике снабдевања водом свих великих градова у Србији: Београда, Ниша, Новог Сада, Сомбора, Вршца, Ужица, Краљева, Крагујевца, Крушевца, Пожаревца, Новог Пазара, и др.

У последње време све чешће успешно решавамо проблеме реконструкције већ изграђених водоводних система и објеката, а посебно постројења за пречишћавање воде за пиће за које смо дали комплетна пројектантска решења а на већини активно учествовали или учествујемо током извођења радова, пуштања у рад и доказивања параметара ППВ Церовића Брдо у Ужицу, ППВ Мајдево у Крушевцу, ППВ Jарош у Сомбору, ППВ Букуља у Аранђеловцу, ППВ Копаоник, ППВ Бресје у Алексинцу, ППВ Рибница на Златибору и др.

Осим тога, активно израђујемо пројекте нових постројења за прераду воде за пиће као што су ППВ Кључ у Пожаревцу, ППВ Острово у Великом Градишту, ППВ Петроварадинска ада у Новом Саду, ППВ Доњи Милановац, итд.

Повезани пројекти

2019-01-21T12:34:10+01:00

Постројење за пречишћавање воде за пиће ”Мајдево” у Крушевцу

У склопу реализације регионалног водоводног система Расинског округа за снабдевање водом насеља општине Крушевац, Александровац,Варварин, Ћићевац И дела Трстеника урађена је реконструкција и доградња ППВ “Мајдева” чиме се капацитет постројења са 400 l/s воде у зимском периоду до 600 l/s у летњем периоду повећао на 1000 l/s. Вода се на Обзиром да постојећа технологија на ППВ „Хаџет“ у...

2019-01-21T12:33:08+01:00

Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу постројења за прераду воде за пиће „Церовића брдо“ у Ужицу – II фаза

Постројење за пречишћавање воде на Церовића брду капацитета 400 l/s пуштено је у функцију септембра 1980. године а реконструкција I фаза урађена је 2017 године. Нови објекти који су изграђени у I фази су објекат флокулације и озонског блока који су димензионисани за 500 l/s и реконструкција таложника-пулзатора у ламеларни таложник. У II фази предвиђена је изградња новог објекта филтера са...

2019-01-21T12:33:22+01:00

Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу постројења за прераду воде за пиће „Церовића брдо“ у Ужицу – I фаза

Постројење за пречишћавање воде на Церовића брду капацитета 400 l/s пуштено је у функцију септембра 1980. године док је брана са акумулацијом и цевоводом сирове воде пуштена у функцију 1986. године. Изабрани технолошки процес пречишћавања воде усаглашен је са тадашњим квалитетом сирове воде реке Ђетиње и касније акумулације Врутци. Како се квалитет воде акумулације Врутци током...

2019-01-21T12:41:14+01:00

Пројектно-техничка документација за реконструкцију и развој постројења за припрему воде за пиће ”Бресје” у Алексинцу

Постројење за пречишћавање воде "Бресје" код Алексинца је у функцији од 1984. године, и изграђно је за бруто капацитет 330 l/s (односно 300 l/s пречишћене воде). Сирова вода се захвата из акумулације Бован. Пројектом су дефнисана техничка решења која ће уз неопходне радове на постројењу, обезбедити да простројење при пројектованом капацитету од 330 l/s и при будућем квалитету сирове воде...

2018-12-27T10:48:37+01:00

Осматрање површинских и подземних вода

Мониторинг вода на сливу реке Јадар у зони налазишта и будућег јаловишта спроводи се у оквиру истраживања налазишта бора и литијума у Србији која спроводи компанија Rio Tinto – Rio Sava пре формирања рудника и пратеће инфраструктуре.