Rb. Naziv Godina izdanja
1 Uređenje vodotoka 2018
2 Regulisanje oticaja rečnih proticaja 2017
3 Hidrologija III deo 2017
4 Intenziteti jakih kiša u Srbiji 2014
5 Upravljanje podzemnim vodama u velikim rečnim slivovima 2012
6 Podzemne vode Vojvodine 2012
7 Modeliranje naponsko-deformacionog ponašanja i ispucale stenske mase 2012
8 Uloga lokalne samouprave u upravljanu rizikom od poplava u Srbiji 2011
9 Analiza pritisaka i procena uticaja na vodne resurse 2011
10 Hidroinformacioni sistemi za upravljanje hidroenergetskim resursima u Srbiji 2009
11 Seizmičnost terena i egzogene geodinamičke pojave (klizišta i odroni) u Zapadnoj Srbiji 2008
12 Hidrologija II deo 2006
13 „Akademik Miladin Pećinar“ život i delo 2005
14 Od Srbije do Jugoslavije 2004
15 Hidrologija I deo 2003
16 Poblematika nanosa u kanalskoj mreži hidrosistema DTD 2002
17 Sto godina hidroenergetike u Srbiji 2001
18 Režim leda na Dunavu i odbrana od ledenih poplava 2000
19 Zaštita od poplava u Srbiji 1998
20 Hidraulika bunara (teorija i praksa) 1995
21 The Danube in Yugoslavia 1994
22 Scale Models in Hydraulic Engineering 1991
23 Određivanje koeficijenta filtracije preko podataka o granulometrijskom sastavu 1991
24 Hidrodinamička istraživanja izvorišta podzemnih voda – karakteristični primeri (knjiga 1,2) 1988
25 Voda kao ekonomska kategorija i faktor razvoja – Studija 1984
26 Osnovne koncepcije i predlozi rešenja za izradu nacrta zakona o vodama SR Srbije 1972
27 O vodoprivredi 1969
28 Metodologija vodoprivredne osnove Jugoslavije 1968
29 Injektiranje stenskih masa – Skripta 1965
30 Izučavanje voda kod nas u XVIII i prvoj polovini XIX veka (Dve hidrografske ekspedicije) 1960
31 Vodne snage Jugoslavije 1956
Rb. Naslov Godina izdanja
1 Morfologija pukotinskih površi u stenskim masama 1988
2 Filtracione deformacije i stabilnost tla 1986
3 Zbornik radova povodom 65. godina života prof. Branislava Kujundžića 1986
4 Automatizovani bibliografsko-dokumentaristički informacioni sistem u oblasti vodoprivrede 1986
5 Uputstva za istraživanje naponskog stanja u stenskim masama seizmoakustičkim metodama 1985
6 Uputstva za primenu inženjerske geofizike na istraživanje derfamobilnosti stenskih masa 1984
7 Uputstva za konsolidaciono injektiranje stenskih masa u hidrotehničkom građevinarstvu 1984
8 Dinamika podzemnih voda kroz rešene probleme : ustaljena strujanja 1984
9 Uputstva za tehničko osmatranje visokih brana 1982
10 Sadejstvo stenske mase, betona i lima u tunelima i oknima pod pritiskom 1980
11 Sidrenje stenskih masa 1978
12 Određivanje osnovnih hidrogeoloških parametara izdani opitom crpenja 1976
13 Injekcione zavrse 1974
14 Dunav i Sava kod Beograda 1963
15 Opšte numeričko rešenje propagacije talasa u slobodnim vodotocima 1962
16 Injektiranje hidrotehničkih tunela i okana pod pritiskom 1962
17 Neki problemi lučnih brana proučavani pomoću modelskih ispitivanja 1962
18 Prilog proučavanju ušća reka 1962
19 Osmatranje visokih brana u FNRJ 1961
20 Mikroakumulacije : projektovanje i građenje 1960
21 Erozija u slivu Kubršničke reke 1959
22 Prednapregnute obloge hidrotehničkih tunela pod pritiskom 1959
23 Podzemne vode na Novom Beogradu 1959
24 Problemi pri korišćenju ugljenokiselih mineralnih voda 1959
25 Prilog istraživanju optimalne organizacije proizvodnih procesa 1959
26 Stabilnost nehomogenih nasipa 1957
27 Hidrometrisko krilo 1957
28 Zasipanje grošničkog jezera 1956
29 Hidrologija – I deo 1956
30 Anta Aleksić i njegov rad na hidrologiji Morave i Mačve 1955
31 Segmentni kvadrati – obloge hidrotehničkih tunela pod pritiskom u anizotropnim brdskim masivima 1955
32 Jovan Stefanović Vilovski i njegov rad na nauci o vodama 1954
Rb. Naslov Godina izdanja
1 IWA Specialist Groundwater Conference – Conference Proceedings and Book of Abstracts 2016
2 Milankovitch Anniversary UNESCO Symposium – Book of Abstracts 2014
3 UNESCO Conference on Emerging Pollutants in Water 2013
4 Climate Change Impacts on Water Resources – Proceedings 2013
5 Contemporary Issues of Adaptive Water Management – Water for Sustainable Development and Adaptation to Climate Change – Proceedings 2012
6 Klimatske promene i njihov uticaj na vodne resurse i komunalnu infrastrukturu 2012
7 Proceedings Iwa Specialist Groundwater Conference 2011
8 Proceedings Balkans Regional Young Water Professionals Conference 2010
9 Groundwater Management in the Danube River Basin and Other Large River Basins 2007
10 Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management – Conference Abstracts 2006
11 Francusko-jugoslovenski kolokvijum o matematičkom modeliranju u hidraulici – Knjiga 1 I 2 1983
12 International Society for Rock Mechanics – Books 1-4 1970
13 Simpozijum o pročišćavanju otpadnih voda, 22-24. aprila 1970. 1970
14 Iskustva u pripremi vode za korišćenje i prečišćavanje otpadnih voda u Republici 1969
Rb. Naslov Godina izdanja
1 Upravljanje vodnim resursima ´09 2009
2 Upravljanje vodnim resursima Srbije 2005 2005
3 Upravljanje vodnim resursima Srbije `01. 2001
4 Upravljanje vodnim resursima Srbije `99 1999
5 Upravljanje vodnim resursima Srbije 1997. 1997
6 Upravljanje vodnim resursima Srbije 1995
Rb. Naslov Godina izdanja
1 Selected Studies and Projects 2014-2015 2016
2 Aktivnosti i rezultati 2014-2015 2016
3 Selected Studies and Projects 2012-2013 2015
4 Aktivnosti i rezultati 2012-2013 2014
5 Selected Studies and Projects 2010 – 2011 2013
6 Aktivnosti i rezultati u 2010. i 2011. godini 2012
7 Activities and Results in 2008 and 2009 2010
8 Aktivnosti i rezultati u 2008. i 2009. godini 2010
9 Activities and Results in 2007 2008
10 Aktivnosti i rezultati u 2007 2007
11 Aktivnosti i rezultati u 2006. god. 2007
12 2006 Activities and Accomplishments 2007
Rb. Naslov Godina izdanja
1 Zbornik radova, knjiga 6
2 Zbornik radova, knjiga 5
3 Zbornik radova, knjiga 4 1957
4 Zbornik radova, knjiga 3 1955
5 Zbornik radova, knjiga 2 1953
6 Zbornik radova, knjiga 1 1951
Rb. Naslov Godina izdanja
1 Saopštenja broj 87 1992
2 Saopštenja broj 85-86
3 Saopštenja broj 83-84
4 Saopštenja broj 81-82
5 Saopštenja broj 79-80
6 Saopštenja broj 77-78
7 Saopštenja broj 75-76
8 Saopštenja broj 73-74
9 Saopštenja broj 71-72
10 Saopštenja broj 70
11 Saopštenja broj 69
12 Saopštenja broj 68
13 Saopštenja broj 67
14 Saopštenja broj 66
15 Saopštenja broj 65
16 Saopštenja broj 64
17 Saopštenja broj 60-63
18 Saopštenja broj 59
19 Saopštenja broj 58
20 Saopštenja broj 57
21 Saopštenja broj 56 1974
22 Saopštenja broj 55 1974
23 Saopštenja broj 54 1974
24 Saopštenja broj 50-53 1972
25 Saopštenja broj 49 1970
26 Saopštenja broj 48 1970
27 Saopštenja broj 47 1969
28 Saopštenja broj 46 1969
29 Saopštenja broj 45 1969
30 Saopštenja broj 44 1968
31 Saopštenja broj 43 1968
32 Saopštenja broj 41-42 1967
33 Saopštenja broj 40 1967
34 Saopštenja broj 39 1966
35 Saopštenja broj 38 1966
36 Saopštenja broj 37 1966
37 Saopštenja broj 36 1966
38 Saopštenja broj 35 1965
39 Saopštenja broj 34 1965
40 Saopštenja broj 33 1965
41 Saopštenja broj 32 1965
42 Saopštenja broj 31 1964
43 Saopštenja broj 30 1964
44 Saopštenja broj 29 1963
45 Saopštenja broj 28 1963
46 Saopštenja broj 27 1963
47 Saopštenja broj 26 1963
48 Saopštenja broj 25 1962
49 Saopštenja broj 24 1962
50 Saopštenja broj 23 1962
51 Saopštenja broj 22 1962
52 Saopštenja broj 20-21 1960
53 Saopštenja broj 19 1960
54 Saopštenja broj 18 1960
55 Saopštenja broj 17 1959
56 Saopštenja broj 16 1959
57 Saopštenja broj 15 1959
58 Saopštenja broj 14 1959
59 Saopštenja broj 13 1958
60 Saopštenja broj 12 1958
61 Saopštenja broj 11 1958
62 Saopštenja broj 10 1958
63 Saopštenja broj 9 1957
64 Saopštenja broj 8 1957
65 Saopštenja broj 7 1957
66 Saopštenja broj 6 1957
67 Saopštenja broj 5 1956
68 Saopštenja broj 4 1956
69 Saopštenja broj 3 1956
70 Saopštenja broj 2 1955
71 Saopštenja broj 1 1954