Експлотација рудних богатстава скопчана је са бројним проблемима везаним за воде.

Институт „Јарослав Черни“ пружа непроцењиву помоћ компанијама које се баве експлоатацијом ових сировина решавањем широког спектра проблема: од проблема загађивања подземних и површинских вода, до регулисања водотока у зони великих површинских копова.

Институт поседује мултидисциплинарне тимове који омогућавају решавање комплексних проблема из ове области.

Наши најзначајнији клијенти у овој области су ЕПС (различити проблеми везаних за површинске копове на простору Колубарског басена – измештање водотока, изградња малих акумулација, регулисање река и потока, решавање проблема загађивања подземних вода од одлагалишта пепела – ТЕНТ и др.), Рио Тинто (истраживања везана за отварање рудника литијум-бората Јадар) и др.

Повезани пројекти

2018-12-27T10:48:37+01:00

Осматрање површинских и подземних вода

Мониторинг вода на сливу реке Јадар у зони налазишта и будућег јаловишта спроводи се у оквиру истраживања налазишта бора и литијума у Србији која спроводи компанија Rio Tinto – Rio Sava пре формирања рудника и пратеће инфраструктуре.