Project Description

СУБ Гранчарво

Предмет и циљ пројекта

Систем управљања безбедношћу бране има као генерални циљ да омогући континуирано одржавање постојеће сигурности бране, њено побољшавање и правовремено спречавање угрожавања сигурности. Процедуре и поступци управљања безбедношћу морају се унапређивати у области техничког осматрања, у начину управљања подацима, као и у начинима коришћења података у поступцима утврђивања сигурности објеката.

Наручилац

Електропривреда Републике Српске

Делатност

Област

Резултати пројекта

У остваривању унапређења система управљања безбедношћу бране „Гранчарево”, постигнути су следећи циљеви:

  • Обезбеђење дела података који су од значаја за сигурност бране (уз валидацију, аквизицију, архивирање, одређивање техничког квалитета података, унифицирани приступ и креирање готових извештаја).
  • Праћење сигурности бране употребом математичких модела у циљу:
    • континуалног праћења резултата мерења и утврђивања усаглашености измерених величина и њихових очекиваних вредности добијених статистичким моделима,
    • провере сигурности бране, односно утврђивања стања објекта и одређивања степена сигурности, коришћењем физички заснованих модела.

Руководиоци пројекта

Дејан Дивац

Никола Миливојевић

Маја Павић

Година почетка посла

2017

Година завршетка посла

2018

Извод из пројекта

Преузимање