Project Description

ХИС Власина

Предмет и циљ пројекта

Развој и имплементација система ХИС „Власина“ у 2017. год. обухвата проширење аквизиционог сервера, унапређење и рекалибрацију дистрибуираног и семи-дистрибуираног хидролошког модела, унапређење и рекалибрација математичког модела система гравитационог довода, унапређење корисничког портала за подршку управљању системом, планирање даљег развоја осматрачке мреже и оспособљавање стручног кадра Наручиоца.

Наручилац

Електропривреда Србије

Делатност

Област

Резултати пројекта

 • Проширење и унапређење аквизиционог сервера,
 • Израда нових верзија корисничких алата подсистема за анализу података:
  • за преглед историјских података,
  • за праћење података у реалном времену и
  • за експертску анализу података.
 • Рекалибрација дистрибуираног хидролошког модела,
 • Рекалибрација семи-дистрибуираног хидролошког модела,
 • Рекалибрација хидрауличког модела система гравитационих довода,
 • Израда нових верзија корисничких алата у оквиру прорачунског подсистема:
  • за дугорочне хидроенергетске анализе,
  • за подршку управљању производњом,
  • за дугорочне хидролошке анализе и
  • за анализу и естимацију стања гравитационих довода.
 • Израда модула за израду извештаја за кориснички портал за подршку управљању системом,
 • Оспособљавање стручних лица корисника и администратора система кроз заједнички рад према дефинисаног програм рада,
 • Инсталација ХИС Власина в4.1 и обука корисника система,
 • Израда пратеће документације у 6 књига.

Руководиоци пројекта

Милан Стојковић

Јанко Ђурић

Зоран Симић

Година почетка посла

2017

Година завршетка посла

Извод из пројекта

Преузимање