Project Description

SIMONA

Предмет и циљ пројекта

Израда информационог система за праћење и оцену квалитета седимента са циљем да се подржи транснационална сарадња у оквиру заједничког управљања водама у сливу реке Дунав.

Развој апликације значајно ће допринети компилацији података и информација неопходних за формирање међународне мреже монитроинга седимента и процену трендова концентрација хазардних супстанци у седиментима река и језера.

Специфични циљеви пројекта су:

  • Опис тренутног стања и потреба које ће послужити као основа за евалуацију добре праксе, националних протокола, метода и база података о квалитету седимента, анализи воде и оцени хемијског статуса;
  • Успостављање оперативног оквира који се састоји од узорковања и лабораторијских анализа, протокола евалуације и ИТ алата;
  • Размена знања и вештина са циљем унапређења и усклађивања активности на достизању циљева наведених у заједничком Плану управљања водама на сливу реке Дунав.

Наручилац

Дунавски транснационални програм

Делатност

Област

Резултати пројекта

Главни резултат пројекта SIMONA  биће побољшано, усаглашено и координирано праћење квалитета седимента у сливу реке Дунав. Заједно са експертима обученим за управљање квалитетом седимента, пројекат ће развијати међународну сарадњу између заинтересованих страна по питању праћења концентрације хазардних и приоритетних хазардних супстанци у води, седименту и биоти.

За више информација посетите линк: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona

Назив пројекта: Систем за оцену и праћење квалитета седимента као подршка транснационалној сарадњи и управљању водама у сливу реке Дунав

Акроним пројекта: SIMONA

Ознака пројекта: DTP2-093-2.1

Приоритет: Развој Дунавског региона кроз пуну одговорност према животној средини и култури

Специфичан циљ: Јачање транснационалног управљања водама и превенција ризика од поплава

Водећи партнер: Геолошки завод Словеније, www.geo/zs.si

Партнери: Конзорцијум 17 партнера и 12 стратешких партнера из земаља на сливу Дунава

Укупан буџет: € 1,749.152 (ЕРДФ, ИПА, ЕНИ  фондови)

Руководиоци пројекта

Драгица Вулић

Марко Марјановић

Година почетка посла

2018

Година завршетка посла

2021

Извод из пројекта

Преузимање
  • Сагледавање тренутног стања о мониторингу хазардних супстанци у седименту на сливу реке Дунав;
  • Припрему хармонизованих протокола о узорковању и методама испитивања седимента;
  • Тестирање и увежбавање усаглашених метода на тест подручјима река Драве, Тисе и Дунава.
  • Развој СИМОНА софтверског алата за праћење квалитета седимента и процену трендова концентрација хазардних супстанци у седименту река и језера;
Name Type Country
Geological Survey of Slovenia Lead partner SLOVENIA
AIT Austrian Institute of Technology GmbH ERDF partner AUSTRIA
Geological Survey of Austria ERDF partner AUSTRIA
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ERDF partner BULGARIA
Croatian Geological Survey ERDF partner CROATIA
Szent István University ERDF partner HUNGARY
National Agricultural Research and Innovation Centre ERDF partner HUNGARY
Budapest University of Technology and Economics ERDF partner HUNGARY
Technical University of Cluj Napoca ERDF partner ROMANIA
Geological Institute of Romania ERDF partner ROMANIA
State Geological Institute of Dionyz Stur ERDF partner SLOVAKIA
Geological Survey of Federation of Bosnia and Herzegovina IPA partner BOSNIA AND HERZEGOVINA
Geological Survey of Montenegro IPA partner MONTENEGRO
University of Belgrade – Faculty of Mining and Geology IPA partner SERBIA
Jaroslav Cerni Water Institute IPA partner SERBIA
Institute of Geology and Seismology ENI partner MOLDOVA
State Enterprise „Ukrainian Geological Company“ ENI partner UKRAINE
General Directorate of Water Management Associated partner HUNGARY
Ukrainian Hydrometeorological Institute Associated partner UKRAINE
Ministry of Agriculture, Forestry and Water management Water Directorate Associated partner SERBIA
National Administration Romanian Waters Associated partner ROMANIA
International Commission for the Protection of the Danube River Associated partner AUSTRIA
Public Institution “Waters of Srpska“ Associated partner BOSNIA AND HERZEGOVINA
International Sava River Basin Commission Associated partner CROATIA
Slovak Water Management Enterprise, state enterprise Associated partner SLOVAKIA
Water research institute Associated partner
SLOVAKIA
Croatian Waters Associated partner CROATIA
Bavarian Environment Agency Associated partner GERMANY
Institute of Ecology and geography of the Academy of Sciences of Moldova Associated partner MOLDOVA

За вести о пројекту, посетити линк http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona/news

Одржана радионица на централној прослави дана Дунава 2019 у Србији

Централну прославу обележавања Дана Дунава 2019. године у Републици Србији организује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде. Централна прослава одржана је у суботу, 15. јуна 2019. године, од 10.00-12.30 на Земунском кеју (код музичког павиљона испред ресторана „Венеција“). Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ учествовао је на овој манифестацији са радионицом намењеној деци.

Деци је на сликовит начин дочаран ток реке, речни нанос и живот у реци и појам плавних подручја. Такође, објашњен је концепт активне и пасивне заштите од поплава и мера активирања плавних подручја у циљу смањења негативних ефеката поплавних таласа уз истовремено побољшање услова за за живи свет.

Истовремено, на радионици су представљени пројекти из Interreg Danube Transnational Programme у којима учествује Институт за водопривреду „Јарослав Черни“: „DanubeSediment“, „JOINTISZA“, „SIMONA“ и „CAMARO-D“.