Project Description

Danube Sediment

Предмет и циљ пројекта

Циљ пројекта DanubeSediment је унапређење управљања наносом Дунава и његових притока. Наиме, док на појединим деоницама Дунава долази до таложења наноса, на другим се опажа његов недостатак. Ове појаве могу утицати на повећање опасности од поплава, смањење могућности за пловидбу, као и на хидроенергетски потенцијал и биодиверзитет. Како нанос не познаје административне и политичке границе, пронос наноса и управљање наносом је најбоље разматрати на међународном нивоу. На недостатке у управљању наносом на сливу Дунава је указано у Плану управљања сливом Дунава (Међународна комисија за заштиту реке Дунав – ICPDR, 2009. и 2015.) што је резултирало покретањем овог пројекта. Пројекат се кофинансира из фондова Европске уније (ERDF и IPA).

Наручилац

Дунавски транснационални програм

Делатност

Област

Резултати пројекта

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ АД је један од 14 пројектних партнера и учествује у свим пројектним активностима, укључујући прикупљање и анализу података, хармонизацију података са суседним земљама, прорачун биланса наноса Дунава, анализу утицаја притока, хидролошког режима и водних објеката на пронос наноса и морфолошке промене корита, анализу „притисака“, припрему предлога мера за управљање наносом, израду приручника,  упутстава и других извештаја. Неки од основних резултата пројеката су:

  • Приручник добре праксе праћења наноса,
  • Извештај о билансу наноса Дунава, који разматра негативне утицаје дисконтинуитета наноса на опасност од поплава, унутрашњу пловидбу, хидроенергетику и екологију,
  • Упутство за управљање наносом Дунава, који обухвата неопходне мере,
  • Упутство за заинтересоване стране у управљању наносом, са описом начина примене мера.

ICPDR ће закључке пројекта уврстити у План управљања сливом Дунава и План управљања ризицима од поплава на сливу Дунава. Пројекат ће допринети бољем и одрживом управљању наносом на сливу Дунава те побољшању пловидбених услова, смањењу ризика од поплава, побољшању еколошког статуса и услова за дугорочну хидроенергетску производњу. Поред тога, биће организована међународна радионица за кључне актере и обука 100 стручњака, како би се успоставила ефикасна комуникација са крајњим корисницима и како би се они упознали са резултатима пројекта.

За више информација посетите: www.interreg-danube.eu/danubesediment

Руководиоци пројекта

Марина Бабић Младеновић

Љиљана Марјановић

Година почетка посла

2017

Година завршетка посла

2019

Извод из пројекта

Преузимање

Назив пројекта: Danube Sediment Management – Restoration of the Sediment Balance in the Danube River

Акроним пројекта: DanubeSediment

Ознака пројекта: DTP1-1-195-2.1

Трајање пројекта: 1. јануар 2017 – 30. јуни 2019.

Водећи партнер: Техничко-Економски факултет у Будимпешти, Мађарска

Укључене земље: Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска, Србија, Хрватска, Румунија, Бугарска, Словенија

Циљ пројекта DanubeSediment је унапређење управљања наносом Дунава и његових притока. Наиме, док на појединим деоницама Дунава долази до таложења наноса, на другим се опажа његов недостатак. Ове појаве могу утицати на повећање опасности од поплава, смањење могућности за пловидбу, као и на хидроенергетски потенцијал и биодиверзитет. Како нанос не познаје административне и политичке границе, пронос наноса и управљање наносом је најбоље разматрати на међународном нивоу. На недостатке у управљању наносом на сливу Дунава је указано у Плану управљања сливом Дунава (Међународна комисија за заштиту реке Дунав – ICPDR, 2009. и 2015.) што је резултирало покретањем овог пројекта. Пројекат се кофинансира из фондова Европске уније (ERDF и IPA).

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ АД је један од 14 пројектних партнера и учествује у свим пројектним активностима, укључујући прикупљање и анализу података, хармонизацију података са суседним земљама, прорачун биланса наноса Дунава, анализу утицаја притока, хидролошког режима и водних објеката на пронос наноса и морфолошке промене корита, анализу „притисака“, припрему предлога мера за управљање наносом, израду приручника,  упутстава и других извештаја.

Неки од основних резултата пројеката су:

  • Приручник добре праксе праћења наноса,
  • Извештај о билансу наноса Дунава, који разматра негативне утицаје дисконтинуитета наноса на опасност од поплава, унутрашњу пловидбу, хидроенергетику и екологију,
  • Упутство за управљање наносом Дунава, који обухвата неопходне мере,
  • Упутство за заинтересоване стране у управљању наносом, са описом начина примене мера.

ICPDR ће закључке пројекта уврстити у План управљања сливом Дунава и План управљања ризицима од поплава на сливу Дунава. Пројекат ће допринети бољем и одрживом управљању наносом на сливу Дунава те побољшању пловидбених услова, смањењу ризика од поплава, побољшању еколошког статуса и услова за дугорочну хидроенергетску производњу. Поред тога, биће организована међународна радионица за кључне актере и обука 100 стручњака, како би се успоставила ефикасна комуникација са крајњим корисницима и како би се они упознали са резултатима пројекта.

За више информација посетите: www.interreg-danube.eu/danubesediment

Одржана радионица на централној прослави дана дунава 2019. у Србији

Централну прославу обележавања Дана Дунава 2019. године у Републици Србији организује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде. Централна прослава одржана је у суботу, 15. јуна 2019. године, од 10.00-12.30 на Земунском кеју (код музичког павиљона испред ресторана „Венеција“). Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ учествовао је на овој манифестацији са радионицом намењеној деци.

Деци је на сликовит начин дочаран ток реке и карактеристике речног наноса од извора до ушћа и објашњени основни процеси транспорта и депоновања наноса. На каменчићима су писане поруке и слате „воденом поштом“ низводно.

Радионица је одржана у оквиру пројекта „DanubeSediment“ из Interreg Danube Transnational Programme.

Истовремено, на радионици су представљени пројекти из Interreg Danube Transnational Programme у којима учествује Институт за водопривреду „Јарослав Черни“: „Danube Floodplain“, „JOINTISZA“, „SIMONA“ и „CAMARO-D“.

11-12. септембра 2017. године у просторијама Удружења „Милутин Миланковић“ у Београду одржан је састанак пројекта DanubeSediment на којем је презентован статус активности на радним пакетима WP1 – Управљање пројектом, WP3 – Прикупљање података о наносу, WP4 – Биланс наноса Дунава и WP5 – Утицаји и мере и дискутовано је о даљим корацима на извођењу пројекта.

Састанак је одржан у организацији пројектних партнера из Србије – Института за водопривреду „Јарослав Черни“ АД и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекције за водне путеве (Пловпут), а поред њих, учесници су били и партнери на пројекту који долазе из још 8 земаља у сливу Дунава.

Фотографије са састанка се могу видети у галерији