Project Description

ХИС Ђердап

Предмет и циљ пројекта

ХИС Ђердап представља организовани скуп података и софтверских компоненти који има за циљ да омогући сазнања о понашању хидроенергетског система у досадашњем периоду експлоатације, варијантним сценаријима управљања у будућности, као и раду у реалном времену и на тај начин пружи платформу за адекватно доношење одлука и спровођење анализа оствареног управљања у односу на очекивано оптимално.

Наручилац

Електропривреда Србије

Делатност

Област

Резултати пројекта

Најважнији циљеви развоја и примене ХИС Ђердап су:

  • Подршка оптималном усаглашавању са ЕЕС Србије, подршка решавању проблема поделе хидропотенцијала српске и румунске стране, као и помоћ у поштовању свих ограничења дефинисаних Правилником ЗДСЕ, у оперативној изради, провери и корекцији часовних планова рада електрана, у складу са прогнозама дотока и кретањима цене на тржишту електричне енергије,
  • Оптимално искоришћење хидропотенцијала у смислу максимизације производње варијабилне енергије (према потреби),
  • Утврђивање губитака у производњи услед одступања од могућег оптималног рада, уз поштовање захтева ЕЕС Србије,
  • Утврђивање стратегије експлоатације за текући и наредне дане у ванредним условима рада (наилазак и трајање таласа великих вода, маловодни периоди, непредвиђени испади агрегата),
  • Анализа могућих сценарија промене услова рада система (како природних тако и управљачких).

Руководиоци пројекта

Дејан Дивац

Никола Миливојевић

Драгана Обрадовић

Јанко Ђурић

Година почетка посла

2017

Година завршетка посла

2018

Извод из пројекта

Преузимање