У издању Института „Јарослав Черни“, почетком октобра 2018. године објављена је књига др Марине Бабић Младеновић „Уређење водотока“.

У питању је књига која представља дуго чекани пресек актуелног знања из области уређења водотока, укључујући и одбрану од поплава.

Приликом писања ове књиге коришћени су примери из бројних пројеката урађених у Институту „Јарослав Черни“ у последњих тридесетак година, као и сва данас доступна литература.

Књига прати савремени интегралан, „одржив“ и мултидисциплинаран приступ и посматра речни тога као екосистема као неколико подсистема: физички подсистем, биолошки подсистем и „хумани“ подсистем.

Богато искуство аутора у овој области хидротехнике, њена способност синтезе и инжењерске интуиције, као и коришћење знања из бројних дисциплина, гаранција су квалитета ове.