Project Description

Међународна сарадња

Предмет и циљ пројекта

Стручњаци Института учествују у раду експертских и радних група Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Савске комисије или праћењем њиховог рада или непосредно, учешћем на састанцима, и дају свој стручни допринос приликом припреме докумената.

Наручилац

Републичка дирекција за воде

Делатност

Област

Резултати пројекта

Република Србија је деценију и по пуноправни члан Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Савске комисије. Све време стручњаци Института активно учествују у раду стручних и радних група комисија и значајно доприносе испуњавању обавеза Републике Србије у припреми Планова управљања водама и Планова управљања ризицима од поплава на оба слива, у складу са одговарајућим директивама EU. Ове године Институт учествује на састанцима Стручне групе за управљање информацијама и GIS, док се рад осталих стручних и радних група прати преко извештаја и записника. Дугогодишњим искуством у припреми планова, стручњаци Института доприносе актуелним активностима обе комисије: изради извештаја о примени мера из Другог плана управљања сливом Дунава 2015, припреми за прикупљање података за наредни план, припрема Другог плана управљања сливом Саве и сл. У оквиру ових активности, Институт је организовао међународну радионицу о климатским променама (http://www.icpdr.org/main/icpdr-climate-change-workshop-2018).

Руководиоци пројекта

Драгана Нинковић

Миодраг Миловановић

Година почетка посла

2018

Година завршетка посла

Извод из пројекта

Преузимање