Мисија

Мисија Института је обезбеђење квалитетне научне базе и стручних решења за боље управљање водама у циљу повећања општег просперитета, здравља људи и унапређења животне средине.

Визија

Визија Института је да адекватно управљање водним ресурсима буде основ за напредак људског друштва и обезбеђење здраве животне средине.

Институт је већ сада водећа организација у Србији у области вода, као и једна од водећих у региону, која се, поред основне делатности, бави и широком лепезом активности везане за енергетику, заштиту животне средине и бројне друге области. Институт намерава да и у будућности представља чврсту везу између науке и струке, теорије и праксе.

Стратегија

Стратегија Института је да непрестано ради на усавршавању кадрова и побољшању сопствене организације да би могао да адекватно одговори на све веће захтеве за научном и стручном подршком активностима на унапређењу стања водних ресурса у земљи и региону, па и шире.