Централну прославу обележавања Дана Дунава 2019. године у Републици Србији организује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде. Централна прослава одржана је у суботу, 15. јуна 2019. године, од 10.00-12.30 на Земунском кеју (код музичког павиљона испред ресторана „Венеција“). Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ учествовао је на овој манифестацији са радионицом намењеној деци.

Деци је на сликовит начин дочаран ток реке и карактеристике речног наноса од извора до ушћа и објашњени основни процеси транспорта и депоновања наноса. На каменчићима су писане поруке и слате „воденом поштом“ низводно. Такође, објашњен је концепт активирања плавних подручја у циљу смањења негативних ефеката поплавних таласа. Деца су сазнала како изгледа „тиски цвет“, а сазнали су нешто и о квалитету речног наноса и зашто је он важан живом свету у реци.

Истовремено, на радионици су представљени пројекти из Interreg Danube Transnational Programme у којима учествује Институт за водопривреду „Јарослав Черни“:

„DanubeSediment“: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubesediment

„Danube Floodplain“: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-floodplain

„JOINTISZA“: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/jointisza

„SIMONA“: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona

„CAMARO-D“: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/camaro-d