У Институту “Јарослав Черни”, у уторак 23. јула 2019. године, одржан је Међународни семинар на тему једнаке доступности и приступа води у различитим регионима света под утицајем климатских промена (International Seminar on Water Equity in Different Regions of the World under the Climate Change).

Уз подршку Комисије Републике Србије за сарадњу са Унеском, семинар су заједнички организовали Центар за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама под покровитељством Унеска (WSDAC) и Центар за истраживања и обуку у области урбаног одводњавања, под покровитељством Унеска (IRTCUD), у сарадњи са Институтом за водопривреду “Јарослав Черни”.

У присуству бројних учесника из земље и иностранства скуп је отворила госпођа Александра Ковач, генерални секретар Комисије Републике Србије за сарадњу са Унеском и руководилац групе за Унеско. Радом семинара руководили су проф. др Александар Ђукић, директор ИРТЦУД центра и др Бранкица Мајкић-Дурсун, директор WSDAC центра, која је у уводном излагању представила званичан извештај Уједињених Нација о развоју сектора вода за 2019. годину, под називом „Не остављајући никога за собом“ (UN World Water Development Report 2019 – Leaving No One Behind).

Скупу је присуствовало више од 30 учесника из три земље, а своје презентације изложили су представници следећих институција: Грађевинског факултета Султан Кабуз Универзитета из Омана, Института за технологију, Академије за више образовање, Манипал, Карнатака из Индије, Грађевинског факултета Универзитета у Београду, Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду и Института за водопривреду “Јарослав Черни”.

Међу кључним резултатима семинара могу се истаћи:

Идентификовање приступа за промоцију одрживог и једнаког интегралног управљања водама у различитим земљама; јачање разумевања главних порука извештаја Уједињених Нација о развоју сектора вода за 2019. годину, под називом „Не остављајући никога за собом“; размена знања о водоснабдевању у различитим деловима света с посебним нагласком на проблеме у руралним и урбаним подручјима, различите технологије водоснабдевања и нове могућности; размена резултата најновијих студија везаних за утицаје климатских промена на водне ресурсе, повећање синергије и јачање мреже UNESCO у Србији, као и укључивање младих из различитих земаља заинтересованих за сектор вода.

Једнака доступност води је и глобални и локални изазов, нарочито у оквиру очекиваних климатских промена. Учесници семинарима сложили су се да су приступи сигурним питким водама и санитарним услугама основна људска права и да морају бити доступни свима. Научници и доносиоци одлука требало би да раде заједно, унапреде своје знање и размењују резултате у постизању одрживог и једнаког развоја.

Учесници су изразили задовољство одржаним скупом и одабиром тема и изнели су потребу развијања сарадње и размене искустава из различитих региона света и институција у циљу унапређена сектора вода.

На следећем линку можете преузети званичан извештај: FINAL REPORT SEMINAR Belgrade 2019