Нови сајт Института за водопривреду „Јарослав Черни“ пуштен је у рад 28.01.2019.

Сајт израђен је  у складу са најновијим информатичким технологијима и прати савремне трендове по питању дизајна.

Сајт је доступан на адреси www.jcerni.rs.